Technické zázemí

Naše společnost je vybavena následujícími zařízeními pro posílení flexibility a nezávislosti výroby: