Autočočky

Výroba asférických čoček pro automobilové a motocyklové reflektory je dlouhodobě naším hlavním výrobním programem. Při realizaci projektů řešíme samostatně strukturu lisovaného povrchu pro dosažení požadované hodnoty gradientu. Mikrostrukturu můžeme navrhovat nejen jako funkční modulaci, ale také můžeme volit různá vzhledová provedení.

Příklady některých čoček a tvarů, které sériově dodáváme.